Middels gevalideerde tests en een aantal persoonlijke gesprekken (3 keer 1 ½ uur) geef ik jou inzicht in: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

Voor dit inzicht maak ik gebruik van de volgende tests:

  1. Werkgerelateerde PersoonlijkheidsVragenlijst
  2. CarrièreWaarden Ipsatief (CW-I)
  3. Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren (ITS)
  4. Competentie Zelfbeoordeling

Het doel van de deze tests is bewustzijn creëren over je eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Dit kan vervolgens leiden tot loopbaanstappen, maar evenzeer tot betere ontwikkeling binnen de eigen functie.

De bovengenoemde tests gebruik ik daarom voor ontwikkeling, loopbaanadvies, mobiliteit, re-integratie en outplacement.

Rapportage:

In de rapportage is een uitgebreide competentieanalyse toegevoegd. In deze analyse worden allereerst je competentiescores op basis van je persoonlijkheidsprofiel (talent) en de zelfbeoordeling met elkaar vergeleken. Hierin wordt duidelijk wat je kerncompetenties zijn en waar je potentie ligt. Vervolgens wordt je talent voor deze competenties vergeleken met hoe motiverend je de competenties vindt. Hierbij wordt duidelijk van welke competenties je energie krijgt en welke competenties een uitdaging vormen.

Het rapport is een uitstekend hulpmiddel om zelfinzicht en ideeën te verkrijgen over je functioneren en je verdere ontwikkeling.

Persoonlijke gesprekken:

Essentieel zijn de persoonlijke gesprekken en de analyse van het rapport. Hiervoor zijn minimaal 3 sessies noodzakelijk.

De eerste sessie is vooral gericht op de persoonlijke eigenschappen; ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat kan ik?’. De tweede sessie is in het algemeen meer gericht op ‘Wat wil ik?’, de drijfveren en interesses. Dat geeft een richtinggevend inzicht, waarmee de derde stap te zetten is; de planning van de eerstkomende loopbaanstappen.